VÍTAJÚ VÁS
Jasličky DROBČEKOVO 
Milí rodičia, prihlasovať detičky do jasličiek je možné počas celého roka, ak je volná kapacita. Na budúci školský rok 2021/22 je možné prihlásiť dieťa od 1.3 do 31.8. Prihlášku nájdede v kolónke dokumenty alebo tu: ZAVAZNA PRIHLASKA DROBCEKOVO.doc (137216). Po jej vyplnení nám ju zašlite na mail drobcekovo.dc@gmail.com. Ak máte záujem o osobné stretnutie a prezretie si priestorov, prípadne máte na nás otázky volajte na

 tel.číslo 0904 69 60 60. 

        

 

  Vitajte

v Jaličkách DROBČEKOVO

 

Sme Jasličky-  Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov- Poskytujeme komplexnú celodennú starostlivosť a výchovno - vzdelávací program. Napomáhame tak rodičom pri ich návrate do práce alebo pri štúdiu.O detičky sa starajú milé a láskavé pani učiteľky, ktoré svojou  výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.

Fungujeme ako dvojtredne jasličky Trieda LIENKY (deti vo vodu od 1-2rokov) Trieda VČIELKY (deti vo veku od 2-3rokov). Sme registrovaní na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v Registri poskytovateľov sociálnych služieb. A na naše fungovanie dohliada Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 K deťom pristupujeme citlivo a s láskou a prihliadame na ich osobitosti a  individuálne potreby. Detičky sú v malom kolektíve svojich kamarátov, učia sa novým zručnostiam,  správnym stravovacím a hygienickým návykom. 

Pre detičky máme okrem vzdelávacích aktivít každý deň podľa osnov, pripravené tanečné kolá v kostýmoch, cvičenie Šikovný drobček s balančnými pomôckami. Organizujeme pre deti montessori herničky a dielničky. Každú stredu nás navštevuje anglická lektorka z anglickej jazykovej školy Prima. Anglický jazyk je predstavovaný hravou formou. Navštevuje nás aj pani logopedička a s detičkami pracuje skupinovo aj individuálne a podporuje ich v slovnej zásobe a správnej výslovnosti. 

Láskavý a individuálny prístup je pre nás základ. Na detičky čaká ihrisko plné zábavy, preliezok a odrážadiel. 

Tešíme sa na Vás