Čo ponúkame Vašim Drobčekom
 • Príjemné a priateľské prostredie  v triede s malým kolektívom

 • Individuálny a láskavý prístup učiteliek -vychovávateliek.

 • Starostlivosť, výchovu a vzdelávanie- kŕmenie, prebaľovanie, usádzanie na nočník a detské wc. Učíme deti základným hygienickým návykom, umývanie zúbkov, rúk, používanie podbradníka, spoločné stolovanie. 

 • Kompletnú predškolskú prípravu -poskytujeme vzdelávací program, ktorý  sa skladá z 12 obsahových celkov, rozplánovaných do týždňových tém. Pestujeme rozvoj slovného prejavu a komunikácie riekankami, pesničkami. Rozvíjame pohybovej kultúry rozcvičkami, rôznymi hrami, tancom a cvičením. Využívame didaktických hračiek a pomôcok na rozvíjanie osobnosti dieťaťa 

 • Zážitkový spôsob hry a vzdelávania- vizuálnych, zmyslových a motorických pomôcok                                          

 • Angličtina s jazykovou školou Prima - s našimi detičkami pracuje skúsená lektorka anglického jazyka z jazykovej školy PRIMA. Hodiny angličtiny sú každú stredu. Hodiny angličtiny sú rozdelené do tém, ktoré sa opakujú a nadväzujú na seba. Deti si osvojujú anglický jazyk hravou formou. V tomto veku má dieťa najlepšiu schopnosť osvojiť si jazyk prirodzeným spôsobom. Pomocou pútavých obrázkov, veselých hier, pesničiek, riekaniek a zážitkového učenia sa rozširuje ich slovná zásoba .

 • Cvičenie pre deti „Šikovný Drobček“ - cvičenia zábavnou formou zamerané na precvičovanie rovnováhy, správne držanie tela, lezenie, hádzanie, beh, kolektívne cvičenia podporujúce spoluprácu. Detičky sa učia pracovať s balančnými pomôckami, kruhmi, loptami, nafukovacími skákajúcimi loptami... 

 • Veľkú záhradu s hojdačkami, šmýkačkou, pieskoviskom -Deti trávia veľkú časť dňa hlavne na čerstvom vzduchu v príjemnej atmosfére, kde je veľa zelene. V záhrade je záhradný domček, šmýkačka, pieskovisko a veľa malých dopravných prostriedkov pre potešenie a zábavu drobčekov (motorky, bicykle, autá..)

 • Pravidelné návštevy pani logopedičky 1x do mesiaca  nás navštevuje pani logopedička s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s prácou s deťmi. Zameriava sa hlavne na stimuláciu vývinu reči dieťaťa, na rozvoj slovnej zásoby, komunikačných schopností a logopedickú prevenciu. Rodičom sú poskytované  informácie o stave, postupe a napredovaní vývinu reči dieťaťa.

 • Montessori herničky- 1x do mesiaca -Pre naše detičky organizujeme každý mesiac  obľúbené Montessori herničky a dielničky. Jednoducho povedané: Učenie zážitkom prostredníctvom kreatívnych hračiek. Cieľom pedagogiky je vzbudiť u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne motivovať dieťa. Hráme sa s prírodným materiálom, ryža, gaštany. Vyrábame mydlovú penu, experimentujeme s vodou a farbami...

 • Narodeninové oslavy- deťom usporiadame narodeninovú oslavu s balónmi, veselými čiapkami, bublinami, kde je veľa zábavy a tanca.

 • Organizujeme spoločné akcie pre rodičov a deti- Tekvičková slávnosť , Vianočná besiedka a vystúpenie detí, Mikuláš, Karneval, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčková slávnosť