Čo robia Vaši Drobčekovia

Usporiadanie dňa v Jasličkách 

   

06:30 – 08:00    

 

Otvorenie, schádzanie detí

Hry a činnosti podľa výberu detí

08:00 – 08:30

Ranný kruh a zdravotné cvičenie- rozcvička

08:30 – 09:00

Desiata -stravovanie, osobná hygiena

09:00 – 10:00

Vzdelávacie aktivity- podľa osnov

10:00 – 11:30

Pobyt vonku, osobná hygiena

11:30 – 12:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Obed -stravovanie, osobná hygiena

12:00 – 14:30

Odpočinok, osobná hygiena

14:30 – 15:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Olovrant -stravovanie, osobná hygiena

15:00 – 17:00

Hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku

17:00

Koniec prevádzky